Καλώς ήλθατε στην ΕΝVI Ε.Π.Ε.
 

H ΕΝVI Ε.Π.Ε., είναι η πρώτη Εταιρεία που δηµιουργήθηκε το 1989 από έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη για την Παροχή Υπηρεσιών, την Εκπόνηση Μελετών και την ∆ιαχείριση Προγραµµάτων ενός ευρέως φάσµατος Έργων για την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία που η ΕΝVI Ε.Π.Ε. εξασφαλίζει σε συνεργασία µε µεγάλους οίκους του εξωτερικού, µπορούν να συµβάλουν σε µία ΥΠΕΥΘΥΝΗ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Tεχνική και Oικονοµική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κάθε προσπάθειας, που αφορά την επένδυση στο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε turn-key projects.

Ενδεικτικά συμμετείχε

  • Στη μελέτη και κατασκευή του 1 ου Χ.Υ.Τ.Α. στην Ελλάδα (Ζάκυνθος, 1994-95).
  • Στη μελέτη του σημαντικότερου Χ.Υ.Τ.Α. (της Λάρισας, 1997-98).
  • Στη μελέτη του μεγαλύτερου Χ.Υ.Τ.Α. (Α. Λιόσια, 1999-01).

και σε πλειάδα άλλων έργων περιβάλλοντος.