ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
 
 1. J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
 2. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 3. ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε.
 4. ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 5. ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.
 6. ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
 7. ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.
 8. ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε
 9. Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
 10. ENVITEC Α.Ε.
 11. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
 12. ΣΥΝ∆EΣMOΣ Ο.Τ.Α ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
 13. ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 14. ΕΤΕΘ Α.Ε.
 15. EDRACO A.T.E.
 16. AΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 17. YORK HELLAS
 18. ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 19. Ν.Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

 

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΙΩΝ
ΤΕΧΝΕΡ Α.Ε.
SECIT SpA
SOCIETA ECOLOGICA ITALIANA
∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
∆ΗΜΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.
∆ΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
NEOΣ ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε.
ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.
ENVIPROSYSTEMS Α.Τ.Ε.
MΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

 
*Ενδεικτικός πίνακας