ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.
 

Τα στελέχη της ENVI Ε.Π.Ε. είναι Μηχανικοί, Οικονοµολόγοι και άλλοι εξειδικευµένοι επιστήµονες µε πολύχρονη εµπειρία.

Ένα δίκτυο ειδικών συνεργατών συµπληρώνει την στελέχωση των οµάδων που αναλαµβάνουν την υλοποίηση κάθε Σύµβασης.

Η ENVI Ε.Π.Ε. χρησιµοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και συνεργάζεται αποκλειστικά µε µεγάλους οίκους των Η.Π.Α και της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα , συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα την Αγγλική Εταιρεία “PATRICK JOHNSTON ASSOCIATES L.T.D.”, Εταιρεία εξειδικευµένη στην παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου, εκπόνησης Μελετών, και στον σχεδιασµό εγκαταστάσεων διαχείρισης όλων των τύπων αποβλήτων.